Priser og vilkår

Priser

Prisene varierer med sesongen, og diverse kampanjer, men ligger typisk fra $900 til $1100 pr uke.

Oppgitt pris inkluderer alltid alle skatter og avgifter, samt utvask etter dere har dratt.

Ta kontakt for å sjekke ledighet og pris når dere ønsker å nyte solen!

Vilkår

20% Depositum betales inn innen 7 dager etter reservering.
Full betaling innen 60 dager før ankomst.